Waar is Mama International actief?

De activiteiten van M.I. zijn statutair beperkt tot Tanzania. De meeste bezigheden spelen zich af in de regio Lower Moshi Rural. Dat is het gebied ten zuiden van de stad Moshi, ongeveer 40 kilometer van de Kilimanjaro. Daarnaast is er een relatie met een drietal dorpen in de Pare Mountains, een kleine honderd kilometer ten Noordoosten van Moshi.


De keuze voor de regio Lower Moshi Rural vloeit voort uit een langdurige relatie van een van de bestuursleden met dat gebied. Mama International kan voortbouwen op een vertrouwde relatie. Dat maakt haar activiteiten efficiënt en productief.

Recent is er samenwerking tot stand gebracht tussen M.I. en FD Kilimanjaro, een NGO, die grootschalige projecten uitvoert in dezelfde regio. Deze samenwerking zal zonder twijfel de effectiviteit van ons werk vergroten.

In de keuze voor slechts twee regio’s (met een enkele uitschieter naar Dar es Salaam) ligt een beperking besloten. Voor die beperking is bewust gekozen. Onze Stichting is klein. Versnippering van de aandacht leidt tot te weinig resultaat. Concentratie op een overzichtelijk gebied met een groot netwerk ter plaatse leidt in de praktijk tot uitstekende en controleerbare resultaten. Dat is van belang voor de ontvangers én voor M.I.

Partners

Zonder steun van lokale organisaties en verantwoordelijke leden van de lokale gemeenschap is werken vanuit Nederland in de bush van Tanzania lastig en vaak niet effectief. Daarom heeft M.I. altijd nauw samengewerkt met lokale instituties.

In het recente verleden was dat het TPC-hospitaal, waar Dr. Harry Mwerinde de scepter zwaaide: hij is nu net met pensioen. Daarnaast werkten we samen met de lokale bank voor het verstrekken van leningen aan single mothers.

Harry Mwerinde blijft een belangrijke schakel voor Mama International. Hij treedt nu op als contactpersoon en raadsman voor de dorpen in de Pare Mountains.


De lokale bank, een Saccos, een coöperatieve bank, waar mensen kunnen sparen en lenen, is in de loop van de jaren een kleinere rol gaan spelen. Dat komt enerzijds omdat het verstrekken van leningen voor M.I. een uitzondering is en anderzijds omdat we niet altijd even tevreden zijn met hun dienstverlening.

Nu Harry Mwerinde niet langer in de regio van Lower Moshi Rural werkt, hebben we de samenwerking met het regionale project van FD Kilimanjaro versterkt. De projectleider Gerbert Rieks treedt nu op als coördinator van alle M.I.-activiteiten in de regio.

Het is belangrijk voor ons dat er een persoon ter plekke is, die zaken kan bundelen en eventueel sturen.

Terug naar boven