Beleidsplan Mama International

Algemeen

Op grond van de statuten stelt de Stichting zich ten doel:

kinderen in een Masai-dorp

De financiële middelen van de Stichting worden verkregen uit donaties. De Stichting heeft geen eigen vermogen, maar alleen een saldo op een rekening courant, waaruit de jaarlijkse verplichtingen worden voldaan.

Er zijn nauwelijks administratieve kosten ten laste van de Stichting en er worden geen vergoedingen uitgekeerd aan enig bestuurslid. Deze policy maakt onderdeel uit van het beleid van de Stichting.

Beleidsplan 2013

De financiële middelen van Mama International zijn beperkt. Dankzij een flinke schare trouwe donateurs én de bijdrage van een charitatief fonds hebben we ons werk kunnen uitbreiden. De komende jaren zullen we echter geleidelijk de hulp van het fonds gaan verliezen na vele jaren van aanzienlijke steun. Aan alle mooie dingen komt een einde!

Een deel van de financiële druk, die daardoor is ontstaan, hebben we kunnen ondervangen door een samenwerking aan te gaan met FD Kilimanjaro. Verder zullen we blijven proberen het aantal donateurs van M.I. te vergroten.

Al onze gebruikelijke activiteiten blijven bestaan en zullen in 2013 op dezelfde voet kunnen voortgaan. Wij denken weer ruim dertig moeders te kunnen helpen.

Het aantal studenten, dat steun krijgt en weer zal krijgen, ligt naar verwachting tussen de 10 en 15. Daarnaast blijven we in de twee middelbare scholen in Langasani zestig (vooral) weeskinderen ondersteunen. In de overeenkomst met beide scholen staat dat M.I. ongeveer 60% van het schoolgeld betaalt en dat de scholen alle kinderen op school houden. Aan het eind van elk jaar ontvangen wij een overzicht van de vorderingen van de leerlingen.

Op dit moment bekijken we of we in samenwerking met drie dorpen in de Pare Mountains een steunfonds voor oudere alleenstaande mensen kunnen starten. Hun burgemeester bereidt de aanvraag voor en wij bekijken of we bijvoorbeeld hun bijdrage kunnen verdubbelen.

D. de Vries A. de Vries-Kopmels B. Lensen
voorzitter secretaris penningmeester
Terug naar boven