Geschiedenis van Mama International

Alleenstaande moeders in Tanzania hebben vaak een veelheid van taken. Ze zorgen voor hun eigen kinderen. Ze hebben kinderen in huis van overleden zusters of broers. Hun ouders wonen soms bij hen in en vaak zijn er ook andere familieleden in huis.

Wie er niet is, is de echtgenoot. Die is overleden, zijn vrouw is van hem gescheiden of hij is er gewoon vandoor. Ze staat er alleen voor: in haar werk, in losse baantjes, in de moestuin. Zij draagt de “extended family” zolang ze het volhoudt. Als ze het niet meer redt, redden haar kinderen en de wezen het ook niet meer.

Single Mother

In 2000 besloten we (een groepje familieleden en vrienden) deze moeders te helpen. We kregen daarbij steun vanuit een lokaal ziekenhuis, waarmee de voorzitter al samenwerkte. Zij droegen de kandidates voor.

Aanvankelijk kregen de vrouwen € 200 per jaar voor een periode van twee jaar. De besteding kan ieder naar eigen inzicht doen. Wel dringen wij erop aan, dat ze een deel van het geld besteden aan een “income generating project”. In principe wordt de steun slechts voor twee jaar toegezegd. Daarna moet men weer op eigen kracht verder.

In de praktijk werkte dat concept verrassend goed uit. Ongeveer 90% van de moeders bleek inderdaad na twee jaar zelfstandig een eigen inkomen verworven te hebben. Voor sommigen was nog een tweede periode van één jaar nodig. Enkelen maakten weinig vorderingen. Dan werd onze hulp gestopt. Nieuw aangemelde moeders nemen de vrijgekomen plaatsen in. Het steunbedrag is inmiddels verhoogd tot € 250, nog steeds voor een tweejarige periode.

In 2007 hebben we besloten ons vriendenclubje te formaliseren. We richtten de Stichting Mama International op. Met dit jaar mee heeft Mama International sinds haar bestaan meer dan 200 moeders en hun gezinnen geholpen. In totaal ongeveer 1200 mensen.

Andere doelgroepen

Armoede uit zich op vele terreinen. Problemen met gezondheidszorg en onderwijs zijn er daar twee van. Vaak zijn ze met elkaar verbonden. Overbelaste eenoudergezinnen ontstaan o. a. door het toeslaan van aids. Geld voor een opleiding met kans op werk is er niet.

Daarom is in de loop van de jaren een tweede categorie toegevoegd aan het werk van M.I. We verschaffen beurzen aan studenten aan, die het A-level, universitaire opleiding of een beroepsopleiding volgen. Dit programmaonderdeel is succesvol: er is werk voor hen.

Algemeen Nut Beogende Instelling

Bij de oprichting van de Stichting Mama International is rekening gehouden met de ANBI-regeling. Deze regeling beoogt charitatieve instellingen te legitimeren. Na acceptatie zijn donaties aan een dergelijke stichting aftrekbaar van de belasting.

Mama International heeft de ANBI-status verkregen.

Terug naar boven