Zakelijke aspecten

Donaties

Bijdragen voor het werk van Mama International zijn zeer welkom. Giften, die volledig aftrekbaar zijn van de belastingen, kunnen worden gestort op girorekening 2917799 ten name van Mama International, Almere.

De gegevens voor internationale transacties zijn als volgt:

Geitenhoeder in de Pare Mountains
IBAN/SEPANL69INGB0002917799
BIC-nummerINGBNL2A
banknaamING BANK N.V.
begunstigde Mama International
Klavergriend 71
1356 KD Almere
The Netherlands

Zakelijke gegevens

De Stichting Mama International is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Almere.

KvK-nummer: 39097323
Fiscaal nummer: 8174.63.525

Bestuur

Het bestuur van Mama International telt drie leden.

Douwe de Vries voorzitter
Anthe de Vries-Kopmels secretaris
Bep Lensen penningmeester

Beloningsbeleid

De drie leden van het bestuur ontvangen geen enkele vorm van beloning voor hun werkzaamheden ten behoeve van de Stichting Mama International.

Communicatie

De Stichting plaatst met regelmaat informatie over de ontwikkeling van haar activiteiten op deze website, m.n. op de blog.

De algemene en financiƫle jaarverslagen worden binnen twee maanden na beƫindiging van het kalenderjaar op de site gepubliceerd.

Het is mogelijk contact op te nemen met de bestuursleden via het volgende e-mailadres: info@mamainternational.nl. Als webmaster fungeert Michal van Zelm.

Terug naar boven