Stichting Mama International

Doel

Stichting Mama International heeft twee doelen geformuleerd:

  1. Het ondersteunen van alleenstaande moeders in Tanzania, die behalve voor hun eigen gezin ook zorgen voor één of meer andere verwanten. Vaak zijn dat hun ouders en/of weeskinderen.
  2. Het verstrekken van studiebeurzen aan jonge mensen, die een opleiding kiezen, die hen een goede kans geeft op werk in Tanzania.

Verder ondersteunt M.I. ook een broer en zijn zuster, die wees zijn en geen enkele familie meer hebben. Zij volgen universitair en middelbaar onderwijs. Alle kosten, incl. boarding, worden door ons gedragen.

In overleg met twee middelbare scholen betalen wij mee aan het schoolgeld van 60 leerlingen, voornamelijk wezen. De scholen hebben zich verplicht deze leerlingen op school te houden. Ze houden ons jaarlijks op de hoogte van de vorderingen.

Hoe werkt Mama International?

De moeders krijgen ieder € 250 per jaar, in principe gedurende twee jaar. De bedoeling is dat zij (een deel van) het geld gebruiken om een eigen handel of andere business te starten, waarmee ze daarna hun gezin zelf kunnen onderhouden.

In de praktijk lukt dat bijna 90% van de moeders. Dan wordt de hulp aan hen beëindigd en ontstaat er ruimte voor andere moeders. Soms wordt de ondersteuning verlengd met een derde jaar, als de moeder onverwacht tegenslag heeft gehad. De moeders krijgen bijna allen begeleiding van lokale vrijwilligers.

Hoe komt de aanmelding tot stand?

Dr. Harry Mwerinde, een vriend en arts, onderhoudt de contacten via de dorpsburgemeester in Lugulu in de Pare Mountains. In de drie dorpen, die daar bij ons werk betrokken zijn, wordt vanuit de gemeenschap zelf veel aandacht aan de activiteit van de moeders gegeven.

De andere grote groep moeders woont in het dorp Mtakuja, ten zuiden van Moshi. Daar is de begeleiding in handen van Stella Msarekie, die voor FD Kilimanjaro werkt. (Zie voor details www.fdkilimanjaro.org.)

Stand van zaken

Het overzicht van alle activiteiten en de aantallen mensen, die daarbij betrokken zijn, is te vinden op de blog van deze website. Daar staan de jaarverslagen en verslagen.

Giften

Elke gift is welkom. Sommige donateurs maken maandelijks een bedrag over, anderen kiezen voor een (half)jaarlijkse bijdrage, maar ook met eenmalige giften zijn we blij.

Mama International zelf

De Stichting is erkend als ANBI-stichting. Dit houdt in dat giften volledig aftrekbaar zijn voor de belasting. Mama International staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39097323. Het gironummer is NL69INGB0002917799 t.n.v. Mama International, Almere. (Zie de contactpagina voor meer informatie.)

Het bestuur

De huidige bestuursleden zijn Douwe de Vries (voorzitter), Anthe de Vries-Kopmels (secretaris) en Bep Lensen (penningmeester). De website wordt beheerd door Michal van Zelm.

Terug naar boven